Kıbrıs

Başbakanlık : 2020’de 501 kişi istihdam ettik

Başbakanlık, 2020 yılında kamuya yapılmış olan istihdam sayısının 501 kişi olduğunu açıkladı.

Başbakanlık yaptığı açıklamada;“Covid 19 pandemisi ile birlikte yeni yatırımlar ve görevler elzem hale gelmiştir. Bu çok ciddi durum gereği bazı yatırımların ve görevlerin yerine getirilebilmesi için de yeni istihdamlar zaruri hale gelmiştir” denilen Başbakanlık açıklamasında  “2019 yılında kamudan ayrılan çalışan sayısı, 187´si işçi olmak üzere, toplam 671 kişidir” dedi.

İşte açıklama:

Bir müdetten beri siyasi amaç taşıyan ve belli odaklara hizmet etmek amacıyla belli çevrelerce 2020 yılında yapılmış olan istihdam sayısı bilinçli bir şekilde saptırılarak ülkemizde yapılan istihdamlarla ilgili olumsuz bir hava yaratılmaya çalışıldığı gözlenmektedir.

Bu sebeple, halkımızı doğru bilgilendirmek, spekülasyon ve manipülasyonlara izin vermemek adına bu açıklamayı yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere, her yıl yapılabilecek istihdam sayısı o yılın bütçe yasasında belirtilmektedir. Yıllardır bu konudaki uygulama istihdam sayısının belirlenmesinde bir önceki yılda kamudan ayrılanların sayısı baz alınmakta ve yapılabilecek istihdamlar o sayı çerçevesinde kısıtlanmaktadır. 2019 yılında kamudan ayrılan çalışan sayısı, 187´si işçi olmak üzere, toplam 671 kişidir. Bu nedenle, bütçe yasası gereği, bu yıl için en fazla 671 kişi istihdam edilebilecektir. Ülke nüfusunun artmasına, çalışma alanlarının çeşitlenmesine ve işlem sayısının artmasına rağmen uzun yıllardan beridir uygulanan bu politika gereği devletin kurum ve kuruluşlarında çalışanların sayısı artırılamamaktadır. Diğer yandan, dünyada ve ülkemizde baş gösteren Covid 19 pandemisi ile birlikte yeni yatırımlar ve görevler elzem hale gelmiştir. Bu çok ciddi durum gereği bazı yatırımların ve görevlerin yerine getirilebilmesi için de yeni istihdamlar zaruri hale gelmiştir.

Ülkemizdeki ihtiyaçlar yanında bakanlık ve dairelerden gelen talepler de dikkate alınarak 25/08/2020 tarihi itibarıyla Başbakanlık merkeze 4, Personel Dairesine 1, Spor Dairesine; Lefkoşa 5, Gazimağusa 1,Girne 4 İskele 6, İstatistik Kurumu 2, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği 2,  Gençlik Dairesi Lefkoşa 5, Gazimağusa 1,Lapta 3, Akdoğan 1,Kantara 1,Dipkarpaz 1, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı 1, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 2, İçişleri Bakanlığı 8, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi 4, Muhaceret Dairesi 2, Mülki Yönetim Bölümü 1, Nüfus Kayıt Dairesi 2,  Harita Dairesi 1, Merkezi Cezaevi 57, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı merkez 2, Sivil Havacılık Dairesi 4, Karayolları Dairesi 8, Telekomünikasyon Dairesi 14,Limanlar Dairesi 9,Posta Dairesi 5,Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 2, İlköğretim Dairesi 1, Genel Ortaöğretim Dairesi 14, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 1, Ticaret Dairesi 1, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı merkez 1,Tarım Dairesi 4, Veteriner Dairesi 4, Devlet Üretme Çiftlikleri 4, Tarımsal Araştırma 8, Su İşleri Dairesi 3, Jeoloji ve Maden Dairesi 1, Orman Dairesi 3, Sağlık Bakanlığı merkez 2, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi 67, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 8, İlaç ve Eczacılık Dairesi 5, Turizm ve Çevre Bakanlığı merkez 3,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2,Çalışma Dairesi 1, Sosyal Hizmetler Dairesi 7, Sosyal Sigortalar Dairesi 6, Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği 30, Hukuk Dairesi 3, Sayıştay Başkanlığı 3, Kamu Hizmet Komisyonu 2, Polis Genel Müdürlüğü 100, Maliye Bakanlığı merkez 5, Merkezi İhale Komisyonu 4, Gümrük Dairesi 26, Bütçe Dairesi 5, Gelir ve Vergi Dairesi 5, Devlet Emlak Malzeme Dairesi 3, Para Kambiyo Dairesi 1,YÖDAK 1, Cumhurbaşkanlığı 1, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği 7 olmak üzere toplam 501 kişi istihdam edilmiştir.

Bu istihdamlardan 311’i Kamu Hizmeti Komisyonunca yapılan atamalar ile çoğu doktor olan sözleşmeliler, 100 polis  ve 96’sı da  tasfiye edilen eski CAS çalışanıdır.

İçinde bulunduğumuz bu ciddi pandemi döneminde çalışma ve motivasyonumuzu bozmadan bu salgınla mücadeleye odaklanmanın önemine binaen bu konudaki gereksiz ve dayanaksız tartışmalarla zaman kaybetmek yerine çalışma ve gayretlerimizi pandemi sürecine yönlendirmek ülkenin menfaatine olacaktır.’

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu